Ứng Dụng5su5basata su56588 utenti.

Phần mềm Vietkey 2000


Vietkey 2000 là chương trình bàn phím cho phép gõ tiếng Việt và một số tiếng nước ngoài khác trong môi trường MS Windows. Vietkey2000 được phát triển từ phiên bản Vietkey 4.09 và đã được thiết kế lại, thêm nhiều tính năng mới và được tối ưu mã nguồn đến mức tối đa.
Bản đầy đủ của Vietkey 2000, có bản quyền, kèm theo tập tiện ích đổi mã phông chữ cho tất cả các phông. Các bạn dowload tại đây:

Download Vietkey 2003 |
 Download Vietkey 2000 full
Ném link này lên Google + 1 khẩn cấp:
 
Được xây dựng bởi Vietkey 2013 - Bản quyền chia sẻ cộng đồng theo Giấy phép GNU phổ biến công cộng